EU og miljøpolitikken

En meget stor del  af dansk miljøpolitik bliver besluttet i EU,  men samtidig er det gennem årene lykkedes Danmark at få en betydelig indflydelse på miljøpolitikken  – også større, end man skulle forvente ud fra landets størrelse.

Erfaringerne viser, at det er muligt for miljøorganisationerne at påvirke beslutningerne. Derfor retter Det Økologiske Råd lige som andre organisationer på miljøområdet en stor del af sin indsats mod EU’s institutioner, og arbejdet har ofte båret frugt. Ganske vist har industrien en stor stab af lobbyister, men mange medlemmer af EU-parlamentet er interesserede i at få en modvægt til industriens lobbyister.

Dette site giver overblik over miljøaspekterne af EU´s politik på de områder, som er centrale i Det Økologiske Råds arbejde.