Anbefalinger til EUs beslutningstagere

Politikerne i EU skal igen have fat i landbrugspolitikken i forbindelse med en midtvejsevaluering af reformen.

Anbefaling til beslutninger:

• At hæve kravet om udtagning af økologiske fokusarealer til minimum 7 pct. af arealet.

• At arbejde for at EU’s medlemslande i mindst muligt omfang benytter sig af omvendt modulation. Når der på længere sigt skal forhandles om endnu en reform, bør man satse på ”public money for public goods” og en reduktion af den del af støtten, som ikke tilgodeser miljøet.

EU-OPLYSNING OM MILJØET FRA DET ØKOLOGISKE RÅD