Kemikalier

EU_KEMI“Kemikalier i EU” forklarer, hvordan EU’s kemikaliepolitik fungerer i dag, hvor den kommer til kort, og hvor der er brug for at stramme op.

Hæftet giver indblik i reguleringen af de ca. 100.000 forskellige kemikalier på markedet i EU og i de svagheder, som er ved reguleringen.

Download hæftet her

I EU findes der ca. 100 000 forskellige kemikalier på markedet, og alle EU-borgere bliver dagligt udsat for en kraftig kemikalie-cocktail. Mange af stofferne kan skade både mennesker og miljø.

Nogle er kræftfremkaldende, andre kan påvirke hormonbalancen i kroppen på måder, vi ikke ønsker. EU’s kemikalieregulering REACH fra 2006 skulle fjerne en stor del af de farligste kemikalier og sikre befolkningen bedre mod de skadelige virkninger. REACH betød et stort fremskridt rent lovgivningsmæssigt, men har i praksis vist sig utilstrækkelig.

Kemikalier i EU er udgivet af Det Økologiske Råd med støtte fra Europanævnet og Villum Fonden.

Læs mere her:
Det Økologiske Råd 
Europanævnet
Folketingets EU-oplysning

EU-OPLYSNING OM MILJØET FRA DET ØKOLOGISKE RÅD