EU-landbrugspolitikken og ulandene

EU’s landbrugspolitik medvirker stadig til at skævvride verdensmarkedet for fødevarer til skade for landmænd i U-landene.

Reformerne, som gennem de seneste ti år har afkoblet størstedelen af støtten fra produktionen, har dog mindsket de skadelige effekter væsentligt. Men selvom EU’s landbrugspolitik nu godkendes i verdenshandelsorganisationen WTO, påvirker den fortsat ulandene negativt.

Den afkoblede støtte er med til at fastholde kunstigt høje produktionsniveauer i Europa, og efterlader derved en mindre markedsandel til ulandene i verdenshandelen. Der er derfor fortsat behov for at skære i den direkte støtte til landbruget i Søjle I.

EU-OPLYSNING OM MILJØET FRA DET ØKOLOGISKE RÅD