Luft & Trafik

EU_LUFT“Luftkvalitet i EU” forklarer, hvordan EU’s regulering af luftforureningen fungerer, og hvor den kommer til kort.

Hæftet gennemgår desuden en række tekniske muligheder for at løse forureningsproblemerne og giver anbefalinger til, hvordan EU kan gøre lovgivningen endnu mere effektiv.

Download hæftet her

Et kæmpe forureningsproblem

Luftforureningen er et af de største og dyreste miljøproblemer i EU, som rent samfundsøkonomisk påfører medlemslandene store omkostninger. Selv om luftkvaliteten hele tiden bliver forbedret, er luften i otte ud af ti byer i EU stadig sundhedsskadelig, og hvert år dør 400-500.000 europæere en for tidlig død på grund af fine partikler og jordnær ozon i luften.

Millioner af europæere bliver alvorligt syge hvert år, fordi luftforureningen øger risikoen for hjertekarsygdomme, blodpropper, hjerneblødninger, kræft, bronkitis, rygerlunger hos ikke-rygere, astma og andre luftvejslidelser. Luftforureningen skader samtidig naturen og landbrugs-produktionen.

Der findes teknologier, som kan reducere luftforureningen markant, og det er rigtig god samfundsøkonomi at bruge dem. Alligevel går det alt for langsomt med at få løst problemerne. Men de kan løses ved f. eks. at stramme EU-reglerne yderligere, og ved at de enkelte medlemsstater bruger deres egne muligheder for at indføre skærpede miljøzoner og miljøafgifter.

Luftkvalitet i EU er udgivet af Det Økologiske Råd med støtte fra Europanævnet, fra kampagnen Soot Free For the Climate samt fra EU LIFE projektet Clean Air Europe

Læs mere her:
Det Økologiske Råd 
Europanævnet
Folketingets EU-oplysning

EU-OPLYSNING OM MILJØET FRA DET ØKOLOGISKE RÅD