Grønne stemmer nytter ved EU-valg

Det Økologiske Råd opfordrer de danske vælgere til at stemme grønt ved valget til EU-parlamentet den 25. maj 2014. EU-parlamentet har fået stadig større indflydelse på klima- og miljøspørgsmål de senere år, og parlamentarikernes mening gør reelt en forskel. 

På denne side finder du en række publikationer, som klæder dig på til at forstå diskussionerne om EU’s miljølovgivning og stille kritiske spørgsmål til politikerne. Publikationerne finder du under fanebladene øverst på siden. De kan downloades gratis.

Stil spørgsmål til din EU-kandidat

Alt tyder på, at der ved  EU-parlamentsvalget den 25. maj 2014 vil ske et skred over mod partier, der som hovedregel stemmer imod klima- og miljøinteresser. Hvis du interesserer dig for klima og miljø, er det derfor vigtigt, du går hen og stemmer, og at du tænker på miljøet, når du står i stemmeboksen. Brug dette site til at skaffe dig viden om EU og miljøet, før du sætter dit kryds.

Det Økologiske Råd har lavet en række spørgsmål til spidskandidaterne, som det er oplagt for den miljøinteresserede vælger at stille ved valgmøder og i diskussioner.

Vi har prøvet at gøre vores spørgsmål så præcise, at man kan holde kandidaterne op på, om de faktisk lever op til det, hvis de bliver valgt. Nogle af spørgsmålene kræver et solidt kendskab til området, men vi opfordrer til at udvælge de spørgsmål, man selv kan stå inde for.

Kemi:

1) Vil du støtte skrappere kontrol og flere tests for farlige kemikalier i produkter importeret fra ikke-EU lande?

2) Vil du støtte større sanktioner over for importører, der importerer produkter, som er i modstrid med EU’s kemikalieregler?

3) Hormonforstyrrende stoffer er i dag utilstrækkeligt reguleret af EU’s kemikalielovgivning, REACH. Vil du støtte kommissionsforslag om at indføre skrappere regulering?

Klima:

1) Vil du støtte, at EU’s klimamål i 2030 bliver meget mere ambitiøse, end EU-kommissionens forslag - f.eks. 50 pct. reduktion internt i EU?

2) Vil du støtte, at der sættes et specifikt mål for energieffektivisering i EU i 2030 på mindst 40 pct.?

3) Vil du støtte, at der sættes bindende mål for vedvarende energi – fordelt på medlemslande – på mindst 30 pct. i 2030?

Landbrug:

1) Vil du støtte, at andelen af EU’s landbrugsstøtte, som går til klima- og miljøforbedringer (søjle 2) øges, og at medlemslandenes mulighed for at overflytte midler fra søjle 1 til 2 fastholdes, mens muligheden for overflytning fra søjle 2 til 1 stoppes?

Transport:

1) Vil du støtte, at der så hurtigt som muligt vedtages EU-regler om maksimalt CO2-udslip fra tunge køretøjer og ikke-vejgående maskiner?

2) Vil du støtte, at man fastholder et “afkarboniseringsmål” i Brændstofkvalitetsdirektivet? Det vil sige, at fossile brændstoffer til transportformål bliver udfaset.

3) Vil du støtte, at brugen af 1. generations biobrændstoffer udfases, mens der stilles krav om en minimumsandel af 2. generation samt el til transport?

4) Vil du støtte et CO2-emissionsmål for nye personbiler i 2025 på max 65 g CO2  per km? (EU har vedtaget 130 g i 2015 og 95 g i 2021)

På denne side finder du en række publikationer, som klæder dig på til at forstå diskussionerne om EU’s miljølovgivning og stille kritiske spørgsmål til politikerne. Publikationerne finder du under fanebladene øverst på siden. De kan downloades gratis. 

Læs mere her

EU-OPLYSNING OM MILJØET FRA DET ØKOLOGISKE RÅD