Om Det Økologiske Råd

D+ÿR-bom+ªrke-RGB

  •  Det Økologiske Råd er en NGO, en miljøorganisation, som arbejder på at udvikle nye og bæredygtige veje til et bedre miljø og klima. Vi er en en lille organisation med fagligt stærke specialmedarbejdere inden for de områder, hvor vi koncentrerer vores indsats, og vi nyder stor anseelse som en respekteret og seriøs medspiller på den miljøpolitiske scene.
  • Det Økologiske Råd blev oprettet i 1991 og finansieres udelukkende af støtte- og medlemsbidrag samt projektmidler fra fonde.
  • Vi arbejder især med miljøspørgsmål inden for  landbruget, trafik og luftforurening, klima, energi- og kemikaliepolitik.
  • Vi lægger stor vægt på samarbejde, også med parter med en helt anden tilgang til miljøproblemer.
  • Vi skaber forbindelse mellem det lokale og det globale – og vi indgår i en lang række samarbejder også på europæisk og globalt plan.
  • Vi samarbejder med virksomheder, der aktivt og reelt vil påvirke og udvikle miljø- og klimahandlinger, men vi promoverer ikke enkelte virksomheder. Læs mere her

EU-OPLYSNING OM MILJØET FRA DET ØKOLOGISKE RÅD