Energi & Klima

EU_ENERGI“Energi & klima i EU” giver overblik over udfordringerne og forklarer, hvordan EU’s klima- og energipolitik fungerer i dag, hvor den kommer til kort, og hvor der er brug for at stramme op.

Hæftet handler om, hvad EU gør for at skære ned på den menneskeskabte udledning af drivhusgasser

Download hæftet her

FN’s klimapanel, IPCC fastslog i 2013, at den globale opvarmning med 95 procent sikkerhed er menneskeskabt. Klimaforandringerne skyldes først og fremmest et stigende indhold af drivhusgasser i atmosfæren, ikke mindst CO2, som stammer fra afbrænding af fossile brændsler.

For at undgå de værste klimaforandringer er det absolut nødvendigt at få skåret ned på den menneskeskabte udledning af drivhusgasser. I 2007 vedtog EU’s stats- og regeringsledere, at EU skal bidrage til, at den globale opvarmning ikke overstiger 2 grader, og det skal ske ved at skære 80-95 pct. af CO2-udledningen frem mod 2050.

For at målet kan blive til virkelighed, må alle medlemslande udfase kul, gas og olie næsten fuldstændigt i løbet af de kommende tre årtier, satse massivt på vedvarende energi og blive langt bedre til at udnytte energien effektivt. Det er på høje tid at tage de nødvendige ambitiøse beslutninger for at sikre dette frem mod 2020 og 2030.

Energi og klima i EU er udgivet af Det Økologiske Råd med støtte fra Europanævnet og Energifonden. Hæftet henvender sig både til gymnasieelever og til studerende ved videregående uddannelser samt til alle, der interesserer sig for EU- og energiforhold.

Læs mere her:

Det Økologiske Råd 
Europanævnet
Folketingets EU-oplysning

EU-OPLYSNING OM MILJØET FRA DET ØKOLOGISKE RÅD