Landbrug

EU_LANDBRUG“Landbrug i EU”  giver overblik over miljøaspekterne af EUs landbrugspolitik. Du får indblik i landbrugspolitikkens historiske udvikling og  konsekvenser for natur og miljø.

Hæftet har desuden udførlige  anbefalinger fra Det Økologiske Råds til fremtidens landbrugspolitik.

Download hæftet her

Landbrugspolitikken historisk set

Den fælles landbrugspolitik i EU er lige så gammel som det europæiske fællesskab selv, og den har i mange år været fællesskabet smertensbarn – dyr og besværlig.

Den blev formet i årtierne efter 2. verdenskrig, og målet var at bekæmpe sult og sikre fødevareforsyningen og samtidig garantere landmændene en indtægt, de kunne leve af. Midlerne var bl.a. mindstepriser, eksportstøtte og told på importerede fødevarer. Det var effektivt – overskudslagrene svulmede op, men det gjorde landbrugsbudgettet også.

Siden starten af 90’erne har de europæiske politikere gennem den ene reform efter den anden forsøgt at få udgifterne ned og produktionen tilpasset efterspørgslen. Samtidig er nye temaer og målsætninger gradvist rykket højere op på den landbrugspolitiske dagsorden – ikke mindst hensynet til miljø og natur.

Den seneste reform af landbrugspolitikken markerer imidlertid et brud på denne udvikling. Efter alt at dømme vil reformen betyde markant færre penge til natur og miljø i EU samlet set.

Samtidig giver reformen en øget fleksibilitet, så medlemslandene får bedre muligheder for at udnytte den fælles landbrugspolitik til en effektiv indsats for et bedre miljø – men fleksibiliteten giver omvendt også mulighed for at lande, som prioriterer miljøet lavt, kan vælge en kurs, som er mindre miljøvenlig end i dag.

Landbrug i EU giver et overblik over EU landbrugspolitik, sætter de aktuelle reformer ind i en historisk sammenhæng og beskriver udfordringerne i at skabe et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug i Europa.

Landbrug i EU er udgivet med støtte fra Europanævnet, Veluxfonden og Promille-afgiftsfonden for landbrug.

Læs mere her

 

EU-OPLYSNING OM MILJØET FRA DET ØKOLOGISKE RÅD